st11212018

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Závažné informace o arcibiskupovi Jurajovi, agentovi StB J. Šuvarským a suspendovaném knězi M. Krupicovi!!!

Závažné informace o arcibiskupovi Jurajovi, agentovi StB J. Šuvarským a suspendovaném knězi M. Krupicovi!!!

J. Šuvarský - agent StB - Archiv Bezpečnostních složek
Svědectví o spolupráci s StB - agent Šuvarský.jpg
Svědectví o spolupráci s StB - Krupica

Neoblíbeného a chorobně ambiciózního mladého arcibiskupa Juraje (Stránský), který společně se J. Šuvarským a M. Krupicou zosnoval spiknutí proti vladykovi Kryštofovi, obvinila média z homosexuality!!!

Naše redakce zjišťuje bližší informace. Budeme Vás co nejdříve informovat. 

Nové informace. Rozuzlení spiknutí? Mladý ambiciózní homosexuální arcibiskup Juraj (Stránský) je na Slovensku velmi neoblíbený. Zachtělo se mu proto do Prahy? . 


Archív bezpečnostních složek oficiálně potvrdil Šuvarského dlouholetou spolupráci se Státní bezpečností!!!

Vyjádření z Archívu bezpečnostních složek:

K Vaší žádosti ze dne 3. 5. 2013 Vám sděluji, že na základě evidencí Archivu bezpečnostních složek byly k níže uvedeným osobám dohledány následující záznamy:

k osobě Jaroslav Šuvarský, nar. xxx

- svazek r. č. 25172 II. správa MV (Hlavní správa kontrarozvědky), krycí název „Aspirant“ byl registrován dne 6. 9. 1966 v kategorii I (informátor). Svazek byl dne 2. 7. 1969 přeregistrován na svazek r. č. 141;

- svazek r. č. 141 II. správa MV (Hlavní správa kontrarozvědky), krycí název „Aspirant“ byl registrován dne 2. 7. 1969 v kategorii I (informátor). Tento svazek byl dne 27. 1. 1971 přeregistrován na svazek r. č. 2019;

- svazek r. č. 2019 X. správa FMV (Správa kontrarozvědky pro boj s vnitřním nepřítelem), krycí název „Aspirant“ byl registrován dne 27. 1. 1971 v kategorii I (informátor). Svazek byl dne 4. 10. 1972 převeden na svazek kategorie A (agent). Tento svazek byl dne 8. 12. 1989 zničen;

Pozn: V oficiálním vyjádření  Archívu bezpečnostních složek byly začerněny údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zároveň byly začerněny informace vztahující se k jiné osobě.

Vyjádření  Archívu bezpečnostních složek ke stažení zde.

Hrůzné svědectví. Šuvarský bral od StB za udávání peníze. Hýřil aktivitou a byl bezskrupulózní.

Přepis místopřísežného prohlášení řídícího důstojníka StB:

V Praze, 12. září 2013

Prohlášení:

Já, Mgr. Zdeněk Dragoun, nar. 1959, místopřísežně prohlašuji: „V letech 1979 – 1990 jsem byl ve služebním poměru příslušníka SNB, naposledy zařazen u 9. odboru II. Správy StB - kontrarozvědná kontrola církví a sekt.

Byl jsem řídícím orgánem agenta krycím jménem ASPIRANT, č. ev. 2019, vlastním jménem ThDr. Jaroslav ŠUVARSKÝ, nar. xxx

Tento spolupracovník byl naprosto iniciativní a bezskrupulózní.

Svoji spolupráci s StB často využíval k vyřizování si osobních účtů se svými, byť i domnělými, nepřáteli.

Za svoji činnost byl mnohokrát finančně odměněn.

Mgr. Zdeněk Dragoun

Pozn: Ve svědectví byly začerněny údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Místopřísežné prohlášení ke stažení zde.

Suspendovaný kněz M. Krupica byl spolupracovníkem I. správy StB!!!

Přepis místopřísežného prohlášení důstojníka StB:

V Praze, 12. září 2013

Prohlášení:

Já, Mgr. Zdeněk Dragoun, nar. 1959, místopřísežně prohlašuji: „V letech 1979 – 1990 jsem byl ve služebním poměru příslušníka SNB, naposledy zařazen na 9. odboru SNB – kontrarozvědná kontrola církví.

V září 1989 jsem byl požádán příslušníky čs. rozvědky ( I. Správa StB) o prověření hodnověrnosti jejich spolupracovníka připravovaného na výjezd do Velké Británie.

Jednalo se o MARKA KRUPICU nynějšího pověřeného správce pražské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

Kontakt se uskutečnil v mosteckém hotelu GOMEL.

Pan Krupica vystupoval velmi otevřeně a ochotně.

Z jeho vystupování bylo zřetelné, že velmi touží po výjezdu „na Západ“ a je proto ochoten plnit úkoly StB.

Na všechny položené otázky ze života církve odpovídal podrobně a otevřeně.

Mgr. Zdeněk Dragoun

 

Pozn: Ve svědectví byly začerněny údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Místopřísežné prohlášení ke stažení zde.