st11202019

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Estebáčtí udavači a agenti StB "čarují" na Ministerstvu kultury ČR a chtějí zničit OBE a vladyku Simeona

Estebáčtí udavači a agenti StB "čarují" na Ministerstvu kultury ČR a chtějí zničit OBE a vladyku Simeona

Šuvarský StB

Více o agentech StB v pravoslavné církvi najdete zde: Estebácké praktiky zvítězily. Po volbách ovládají Pražskou pravoslavnou eparchii dlouhodobí udavači StB Jaroslav Šuvarský a Michal Dandár!!!

Jak „Posvátný synod“ a vedení Pražské pravoslavné eparchie chtějí zničit Olomoucko-brněnskou eparchii

Podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi (428/2012 Sb.) náleží registrované církvi – právnické osobě „Pravoslavné církvi v českých zemích“ ročně 2 částky:

1) dle §15 zákona tzv. „finanční náhrada“ (jedná se o donekonečna omílané „restituce“), v celkové výši 1 146 511 242 Kč, kterou stát vyplácí ve 30 ročních splátkách, ovšem navýšených o míru inflace; tato částka se dle zákona vyplácí nejpozději do 31.12. příslušného roku (tj. částka za rok 2014 vy vyplácí do 31.12.2014)

2) dle §17 zákona tzv. „příspěvek na podporu činnosti dotčených církví“ (jedná se o pozůstatek starých známých „platů“), který je v prvních třech letech od přijetí zákona identický obnosu, který stát vyplatil Pravoslavné církvi v českých zemích v roce 2011, od čtvrtého roku se ročně bude snižovat o 5 procent. Tento příspěvek se vyplácí po dobu 17 let; tento příspěvek se dle zákona vyplácí do 31.1. příslušného roku (tj. za rok 2015 do 31.1.2015).

V současné době jsou částky 1) a 2) téměř identické (každá je okolo 38.000.000 Kč).

Z právního hlediska (i z pohledu zákona) je naše církev dle zákona na území ČR „Pravoslavná církev v českých zemích“ (to je její úplný název, jde o právnickou osobu a má své IČ: 00445177).
Existují i další právnické osoby, které byly výšeuvedenou registrovanou „Pravoslavnou církví v českých zemích“ zřízeny:

1) Pražská pravoslavná eparchie (IČO: 00441830), jejímž statutárním orgánem toho času je poněkud přesluhující dočasný správce ThDr. Krupica
2) Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích (IČO: 00441848), jejímž statutárním orgánem toho času je eparchiální biskup vladyka Simeon

Samotná Pravoslavná církev v českých zemích v současné době (již od října 2014) statutární orgán nemá, poněvadž Dr. Krupica byl vymazán z důvodu neoprávněnosti jeho zápisu (jelikož nejde o řádného biskupa pražské eparchie, nýbrž kněze). V listopadu byl soudem jmenován nezávislý opatrovník. Usnesení o jmenování ovšem zatím není ale pravomocné. Proč? Protože se Pražská pravoslavná eparchie, zastoupená Dr. Krupicou odvolala. Proč? O tom pohovořím o něco později. Odvolala… a pak své odvolání vzala zpět. Proč? Aby natahovala lhůty a nabytí právní moci usnesení o jmenování opatrovníka co nejvíce oddálila.

V prosinci roku 2014 Ministerstvo kultury namísto toho, aby postupovalo řádně dle zákona a z důvodu neobsazenosti pozice statutární orgánu registrované církve „Pravoslavné církve v českých zemích“ uložilo peníze do soudní úschovy až do nabytí právní moci usnesení o jmenování opatrovníka, tak v rozporu se zákonem převedlo celou částku dle §15 („restituční“ peníze) na účet Pražské pravoslavné eparchie. Přestože dle zákona tyto peníze náleží registrované církvi „Pravoslavné církvi v českých zemích“ jako celku a právě a jenom ta je má od státu obdržet (s tím, že později sama rozhodne, co s těmito penězi má být, zda je pošle eparchiím apod.), nikoliv přímo jednotlivým eparchiím.
Proč to Ministerstvo udělalo? Pravděpodobně proto, že se vedení Pražské pravoslavné eparchie (ať již přímo nebo prostřednictvím právního zástupce) podařilo Ministerstvo – odbor církví, resp. konkrétní pracovnici, přesvědčit, že tak je to správné… Vzhledem k tomu, že se jedná o evidentní rozpor se zákonem, tak je ovšem zarážející, že na to pracovnice kývla… nabízí se tedy otázka, proč vlastně na to pracovnice kývla?… Kdo ví… Tak či onak, byl porušen zákon.
Obvyklou praxí v minulosti bylo, že peníze se rozdělily v poměru cca 60:40 mezi Pražskou pravoslavnou eparchii (PPE) a Olomoucko-brněnskou eparchii (OBE), jelikož existuje písemná dohoda takového obsahu ještě z dob emeritního vladyky Kryštofa. S tím, že OBE tyto peníze mají být zaslány do 5 dnů od převodu Ministerstvem. O to OBE Pražskou pravoslavnou eparchii také požádala (aby se již tak ostudná situace nelámala přes koleno).

Olomoucko-brněnské eparchii náležející část „restitučních“ peněz však vedení pražské PPE převést odmítlo (přestože na účet PPE se celá částka dostala v rozporu se zákonem, což vedení PPE nevadí, právě naopak) a sdělilo, že OBE nic nepošle, protože vladyka Simeon neprojevuje vůli pořizovat se „Posvátnému synodu“. Resp. peníze možná pošle, ale tím způsobem, který určí zmíněná skupina 3 lidí (z nichž 2 jsou občany Slovenska), kterou vedení PPE nazývá „Posvátným synodem“. Vedení PPE dodalo, že rozhodne-li tak „Posvátný synod“, peníze budou namísto OBE zaslány na účet bývalého kněze Ing. Klokočky (kterého vedení PPE i „Posvátný synod“ nazývají „eparchiálním správcem OBE“).

Co se děje dále? Vedení PPE razí stejnou taktiku i v případě „příspěvku na podporu činnosti“ (dle §17, tj. „platů“), který má být převeden do konce ledna 2015. Snaží se pseudoprávnickými triky oddálit nabytí právní moci usnesení soudu o jmenování opatrovníka (který by peníze pochopitelně rozdělil mezi eparchie v poměru v intencích výše zmíněné dohody, tak jako tomu bylo kupř. v minulém roce), který stejně nejpozději v únoru pravomocně jmenován bude (i kdyby se vedení PPE stavělo na hlavu).

Proč to vedení PPE dělá? Vedení Pražské pravoslavné eparchie v součinnosti s „Posvátným synodem“ se tímto způsobem pokouší získat v rozporu se zákonem pod svou kontrolu i celou částku na platy pro rok 2015 (tj. včetně části, která náleží OBE) a tím Olomoucko-brněnskou eparchii zničit finančně, když už se to „Posvátnému synodu“ a vedení PPE nepodařilo pseudoprávně.

Tito „lidé“ se neštítí žádných protiprávních triků, neboť chtějí zničit OBE a vladyku Simeona, jakož zničit i všechny ty, kteří se u nás v jednotě snaží navázat na celosvětové pravoslavné společenství, které v této chvíli v naší místní církvi kanonicky představuje vladyka Simeon. Ale nic se jim zničit nepodaří.
Pravda je jen jedna a je v rukou Hospodina, jakou zkouškou projdou ti, kteří Jej následují… Často však vidíme, jak mnozí mocní a pyšní se neštítí ničeho… Jenže oni jdou proti Duchu… a každý, kdo jde proti Svatému Duchu zahyne tím „mečem“, který sám pozvedl. Neboť „všichni, kdo se chápou meče, mečem zajdou“ (Matouš, 26:52).

Zdroj: https://krizevcirkvi.wordpress.com/