st11202019

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Vladyka Michal neuznává tzv. „odvolání“ vladyky Simeona

Vladyka Michal neuznává tzv. „odvolání“ vladyky Simeona

Hledání ztracené jednoty aneb světlo na konci tunelu

Jak se můžeme dočíst na oficiálním webu Olomoucko-brněnské eparchie…

http://www.ob-eparchie.cz/2015/05/05/pokracovani-jednani-biskupu-o-prekonani-cirkevni-krize/

….dnes se v monastýru sv. Václava a Ludmily (Loděnice) sešli 3 členové Posvátného synodu – arcibiskup pražský a českých zemí Vysokopřeosvícený Michal, arcibiskup olomoucko-brněnský Vysokopřeosvícený Simeon a biskup šumperský Přeosvícený Izaiáš, vikář OBE – a navázali na zasedání Posvátného synodu z minulého týdne.
Vladyku Rastislava, který se bohužel nemohl zúčastnit osobně, zastupoval vladyka Michal na základě klasické plné moci.

Členové Posvátného synodu po několikahodinovém jednání, které začalo společnou modlitbou a bylo celé ve znamení usilovného hledání cesty k jednotě a smíření, dospěli k následujícímu:

1) Vladyka Michal jasně deklaroval svůj kanonickoprávní a konfesněprávní názor a postoj, který je (dle mého mínění) dobrým příkladem rozdílu mezi biskupem s řádným a kvalitním bohosloveckým vzděláním (jaké vl. Michal nepochybně má) a… přesným opakem (příkladem je vl. Jáchym, ale zdaleka nejen on, bohužel).

Tímto prohlášením se Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Michal jasně vyjádřil, že jeho názor je stejný jako názor Konstantinopolského patriarchátu a většiny autokefálních sesterských církví. Vladyka Michal tím projevil svou znalost kanonického práva, jakož i státního práva církevního a svým způsobem i respekt vůči českému státu (což je nepochybně dobře, obzvláště vzhledem k dřívějšímu ostudnému jednání některých lidí, mezi které patřily hysterické scény vl. Jáchyma na Ministerstvu kultury a v neposlední řadě také neopodstatněné trestní oznámení na pana ministra Hermana).

Vladyka Michal tímto říká, že neuznává tzv. „odvolání“ vladyky Simeona z OBE katedry z března minulého roka, resp. že ho provažuje za protiprávní. Dále uznává eparchiální shromáždění OBE z 15.11.2014 jako kanonické a platné, včetně všech jeho závěrů (tj. volbu výkonných, správních a kontrolních orgánů OBE, jakož i duchovního soudu a v neposlední řadě volbu vl. Izaiáše pomocným biskupem).

Rovněž to znamená, že vladyka Michal neuznává pana Ing. Klokočku „ep. správcem“ a vl. Jáchyma „kanonickým dozorem“ nad OBE.

Toto prohlášení vladyky Michala si zasluhuje upřímnou úctu, vladyka jim ukazuje jasný úsudek, vyzrálost zkušeného duchovního, dobrou vůli, znalost a úctu k pravoslavné tradici a k posvátným kánonům a touhu po jednotě Církve. Ukazuje se tím, že vladyka Michal je po dlouhé době světlem v temnotě krize naší místní krize. Vladyka Michal jde otcovským příkladem mladším biskupům. Příkladem, kterému by tito biskupové měli vnímat, následovat ho a být za něj vděční. Koneckonců vladyka Michal je pravoslavný celý svůj život.

2) Dále pak zmínění členové Posvátného synodu učinili společné písemné prohlášení.

Toto krátké prohlášení má velmi hluboký obsah. Není jen prázdnou frází, je podloženým záměrem dosáhnout skutečné a trvalé jednoty v naší Církvi, která může pramenit pouze z úcty k Evangeliu našeho Pána, k pravoslavné tradici a posvátným kánonům jakožto pevnému základu Církve, kterou brány pekelné nepřemohou. Skutečné Církve Kristovy.

Mimo jiné je tomu tak i proto, že svým podpisem vladyka Michal (mimochodem, rovněž zmocněný k zastupování vl. Rastislava) jasně a nezpochybnitelně vyjádřil svůj názor a postoj: vladyka Simeon je eparchiálním biskupem OBE a vladyka Izaiáš je jeho pomocným (vikárním) biskupem a tudíž oba jsou dle Ústavy členy Posvátného synodu (členy Posvátného synodu jsou ve smyslu naší Ústavy pouze řádní eparchiální a vikární biskupové, nikoliv kupř. biskupové titulární). To znamená, že vladyka Michal posoudil kanonické a konfesněprávní aspekty volby a svěcení vladyky Izaiáše a došel ke stejnému názoru jako kupř. Konstantinopolský patriarchát, tj. že vše bylo a je zcela řádné a kanonické.

Vůbec se nedivím, že vladyka Rastislav plně zmocnil vladyku Michala, aby za něj dnes jednal. Je evidentní, že vladyka Michal je člověk, který svým uvažováním a rozhodováním nikomu ostudu neudělá, právě naopak (což bohužel o všech našich biskupech tak docela říci nelze, ale to je jen můj názor). A (na rozdíl od mnoha jiných lidí) u vladyky Michala o tom svědčí jeho činy. On nejen mluví, on skutečně něco pro Církev dělá. „Po jejich ovoci je poznáte.“ (Matouš 7:16)

Členové Posvátného synodu vl. Michal, vl. Simeon a vl. Izaiáš jdou příkladem a je zcela zřejmě, že chtějí vést naši Církev k jednotě. Podpoří tuto jejich upřímnou snahu osobně i ostatní členové Posvátného synodu – vladykové Rastislav a Juraj? Nebo začnou znovu zarputile trvat na své staré „pravdě“ a budou chtít uvrhnout naši Církev do zhoubného schizmatu?

Zdroj: https://krizevcirkvi.wordpress.com/