st11202019

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Aktuality Zpravodajství Věřící a duchovní podporují konání arcibiskupů Michala a Simeona, kteří sjednocují církev a odsuzují ostudné osobní ambice Juraje, Jáchyma, Rostislava a jejich několika přisluhovačů

Věřící a duchovní podporují konání arcibiskupů Michala a Simeona, kteří sjednocují církev a odsuzují ostudné osobní ambice Juraje, Jáchyma, Rostislava a jejich několika přisluhovačů

vladykove

Příběh jednoho šílenství aneb když lidé pohrdají Duchem Svatým

Smířit či nesmířit, toť otázka.

Podle posledních zpráv biskupové Juraj, Rastislav a bývalý člen posvátného synodu – bývalý biskup hodonínský Jáchym – na ni mají odpověď. A ta zní: nesmířit, naopak – zastrašit, převálcovat a zadupat do země!

Jak jsem před 2 týdny informoval, arcibiskup pražský a českých zemí vladyka Michal písemně deklaroval, že plně uznává eparchiálního biskupa OBE vladyku Simeona a jeho vikárního biskupa šumperského vladyku Izaiáše jako legitimní biskupy v uvedené biskupské službě(jakož tedy i ve smyslu Ústavy) .
https://krizevcirkvi.wordpress.com/2015/05/05/hledani-ztracene-jednoty-aneb-svetlo-na-konci-tunelu/

To, co potěšilo každého člena naší Církve, který touží po její jednotě, naopak to zjevně nikterak nepotěšilo vl. Rastislava, Jáchyma a Juraje, jakož i patriarchu prešovského o. M.Š., pseudokatakombního pseudosprávce Klokočku a pár dalších lidí (z nichž se řada – s prominutím – vecpala do okolí vladyky Michala).

28.5.2015 je příští zasedání synodu… a místo moravských biskupů je na něj pozván „správce“ Klokočka. Krom toho je zván vl. Kryštof, kterého si vl. Juraj, Rastislav (který už konečně přešil na mantii – kterou vl. Kryštofovi před 2 roky sebral poté co ho de facto přinutil k abdikaci – písmenko „X“ na „P“) a Jáchym pozvali na kobereček za to, že si „dovolil“ pomodlit v Řecku. Krom toho to zmínění biskupové evidentně chtějí vytmavit vladykovi Michalovi za to, že si „dovolil“ otevřeně uznat moravské biskupy (kteří pro vl. Rastislava, Jáchyma a Juraje to jsou jen „bývalý arcibiskup OBE Simeon“ a „suspendovaný igumen Izaiáš“).

Co k tomu říci? Máme tu 3 lidi (vl. Rastislava, Juraje a Jáchym), pro které je pravdou jen to, co tvrdí oni (a „důkazem“ pravdivosti jsou podle nich jejich funkce) a kteří chtějí rozdrtit další 2 (vl. Simeona a Izaiáše) – ať již přímo či prostřednictvím intrik. A pak je tu vladyka Michal, který dělá první-poslední pro to, aby se naše církev sjednotila, a to i přesto, že lidé, kteří se infiltrovali do jeho okolí, mu v tom ze všech sil brání (ačkoli by mu měli naopak pomáhat).

Vladyka Jáchym zase údajně šíří „informaci“, že vladyka Michal nemá v PPE podporu a většina je proti němu (vl. Jáchym podobně před 2 roky zbytku synodu tvrdil, že vl. Simeon je smrtelně nemocen a umírá, což kolegy docela potěšilo, ale jak uplynulo pár měsíců, tak jim došlo, že to asi nebude úplně seriózní informace a na smrt čekali poněkud zbytečně…)… Vl. Jáchym lže jako když tiskne (mimochodem, v případě slovenských eparchií to naopak pravda je, tam místní biskupové podporu nemají).
Vladyka Michal byl zvolen před 6 měsíci, před 2 měsíci byl vysvěcen. Jako volený/zvolený kandidát vzbuzoval u některých lidí nedůvěru, u některých to spočívalo v tom, že ho nikterak neznali (z nichž první jsem já…), pár jiných zase chtělo vladyku Jáchyma. Na druhou stranu, mezi těmi, kdo se o zvolení vladyky Michala zasazovali, byli i ti, kteří tak činili nikoliv z úcty k němu a víry v to, že bude dobrým biskupem, ale právě naopak – dělali to proto, že si mysleli, že ho budou moci ovládat, on jim bude dělat panáka a oni na něm budou parazitovat – proto se o zvolení vladyky zasazovali snad nejhorlivěji (a teď smutní, že vladyka nechce být jejich loutkou). Tyto lidi nemusím jmenovat, většina ví, o koho se jedná. Pravdou ale je, že vladyka Michal za 2 měsíce dokázal, že je člověk, který: 1) má znalost a úctu k pravoslavné tradici a chápe, jakou hodnotu má jednota v pravdě, 2) má úctu k lidem a záleží mu na lidech, 3) rád slouží a co nejvíce se modlí, 4) je to hodný a slušný člověk, kterému nejde o obálky nacpané tisícovkami (právě naopak!), 5) je to člověk zásadový, pro kterého pravda není jen relativním shlukem písmen.

A proto vladyku Michala dnes v PPE a OBE podporují prakticky všichni – i ti, kteří mu dříve nevěřili a obávali se toho, co bude jako biskup činit (zejména toho, že by se mohl stát vydíratelnou loutkou vladyků Rastislava, Juraje a Jáchyma), tito ho dnes podporují. Podporují, protože mu věří. Jedním z nich jsem já. Za vladyku Michala mluví jeho činy, jeho život. Jsem přesvědčen, že člověk, kterému záleží na jednotě naší církve – musí dnes stát za vladykou Michalem a být mu nápomocen. A jsem rovněž přesvědčen, že vladyka Michal se ještě více zasadí o to, aby naše církev žila a fungovala řádně, obzvláště pokud se obklopí lidmi, kterým záleží na církvi a budou vladyku Michala podporovat, nikoliv neschopnými oportunisty, kteří na církvi léta parazitují a chtějí dál (a víc) parazitovat.

Církev na území ČR je teď tak jednotná, jak nebyla dlouhá léta (a tím nemyslím jen poslední 2 roky). Je to především zásluha vladyky Michala a jeho postoje. Ale vladyka Michal to nebere jako svou zásluhu, on prostě jen dělá to, co považuje za správné. Takové je pravoslaví – co je pro jednoho málo, ve skutečnosti je hrozně moc.

Co říci k vladykům Rastislavovi, Jurajovi a Jáchymovi? Dva z nich nemají bohoslovecké vzdělání. Dva z nich jsou konvertité, což samozřejmě není samo o sobě „handicap“, jenže tito 2 konkrétní – soudě dle jejich skutků a logiky uvažování – evidentně dodnes nenašli cestu k pravoslaví, leda tak k vlastnímu „pravoslaví“ (obdobné ostatně platí pro jejich třetího „kolegu“ – pravoslavného od dětství). A všichni tři povyšují své názory a své touhy nad pravdu a blaho Církve. Pro ně jsou podstatné jen vlastní zájmy, každý nesouhlasný je pro ně nepřítel a lhář (mimo jiné většina sesterských církví). Tito lidé se nejdříve snažili zbavit svého světícího biskupa vladyky Kryštofa, to se jim vlastně podařilo. Pak se snažili zbavit vladyky Simeona, což se jim na čas podařilo. A teď se nejspíš budou snažit zbavit vladyky Michala (poté, co vladyka odmítl a odmítne dělat lokaje jejich ostudným osobním zájmům, jelikož vladyka Michal staví na první místo zájem Církve). Ale jediný, koho – jak tak pozoruji jejich činy – se jim skutečně podařilo zbavit – je Svatý Duch. Tito biskupové slouží… Tajiny, které vykonávají, samozřejmě platí, ale v nich samotných (tj. těchto lidech) Duch není, svou šílenou pýchou Ho od sebe odehnali. A Církev bez Ducha není Církví. Tito vlci v rouše beránčím se ve svém šílenství zjevně nezastaví před ničím. Dejž Pán Bůh sil vladykovi Michalovi stát za pravdou, poněvadž v pravoslavné církvi jenom pravda je skutečnou cestou k jednotě, jenom v pravdě může existovat Církev Kristova.

Zdroj: https://krizevcirkvi.wordpress.com