12132019

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Metropolita

Metropolita

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci březnu 2013

Program metropolity Kryštofapátek 1. března
v 9°° hod.          sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice Na Olšanech
                           v Praze 3
v 11°° hod.        požehnat bohoslužby za bulharský národ (osvobození Bulharska od Osmanského zla)
                           v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově 9a v Praze 2

neděle 3. března
v 10°° hod.        sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Olgy ve Františkových Lázních
                           po jejím skončení křtít druhorozeného syna místního duchovního správce o. Metoděje             
pondělí 4. března
v 8°° hod.           sloužit sv. liturgii v chrámu sv. archanděla Michaela v Kinského sadech v Praze 5

Číst dál...

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci únoru 2013

Program metropolity Kryštofa

pátek 1. února
v 16°° hod. světit základy kaple Proměnění Páně a sv. Nektarie Eginského v Horní Lipové č. 231

sobota 2. února
v 10°° hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Kateřiny v Kateřinské ul. v Praze 2
a světit bulharské i další svíce pro církevní obce

neděle 3. února
v 10.30 hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Mokřinách u Aše

pondělí 4. února
v 8°° hod. sloužit sv. archijerejskou sv. liturgii v chrámu sv. archanděla Michaela v Kinského
sadech v Praze 5

úterý 5. února
v 8°° hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v kapli sv. novomučedníka vladyky Gorazda při
katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. 9a v Praze 2

Číst dál...

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci lednu 2013

Program metropolity Kryštofaúterý 1. ledna 2013

v 9.30 hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii spolu s novoročním díkůvzdáním v katedrálním
chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. 9a v Praze 2
v 18°° hod. účastnit se Novoročního setkání představitelů církví v ČR v chrámu sv. Vavřince na
Petříně v Praze 1

středa 2. ledna
v 9°° hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Rooseveltově ul. 29 v Praze 6
- Bubenči

čtvrtek 3. ledna
v 9°° hod. sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice Na Slupi
4a v Praze 2

Číst dál...

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci prosinci 2012

Program metropolity Kryštofasobota 1. prosince
v 7°° hod.
sloužit sv. liturgii na kněžském semináři v kapli sv. Jána Teologa v Prešově

neděle 2. prosince
v 10°° hod.
sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice Na Slupi 4a v Praze 2

pondělí 3. prosince
v 8°° hod.
sloužit sv. liturgii v chrámu sv. archanděla Michaela v Kinského sadech v Praze 5

Číst dál...

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci listopadu 2012

Vladyka Krystofpátek 2. listopadu

v 9°° hod.
sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice v Praze 3 Na Olšanech
v 17°° hod.
sloužit panychidu za všechny zesnulé v chrámu Vzkříšení Páně v Uničově

sobota 3. listopadu
v 9°° hod.
sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Nanebevstoupení Páně v Mostě po ní sloužit panychidu za všechny oběti I. i II. světové války
v 11°° hod.
požehnat zahájení Eparchiálního shromáždění Pražské pravoslavné eparchie v konferenčním středisku hotelu Kaskáda v Mostě

Číst dál...

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci říjnu 2012

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci říjnu 2012pondělí 1. října
v 8°° hod.
sloužit sv. liturgii v chrámu sv. archanděla Michaela v Kinského sadech v Praze 5

pátek 5. října
v 9°° hod.
sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice Na Olšanech v Praze 3

sobota 6. října
v 9°° hod.
sloužit sv. archijerejskou liturgii v chrámu sv. Nikolaje v Rooseveltově ul. 29 v Praze 6 - Bubenči
ve 13°° hod.
udělit sv. tajinu manželství Gabriele a Jiřímu v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. 9a v Praze 2

Číst dál...

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci září 2012

Přehled bohoslužeb metropolity Kryštofa v měsíci září 2012sobota 1. září
v 7.30 hod.
udělit sv. tajinu křtu sestře Gabriele a bratru Matěji v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ul. 9a v Praze 2
v 8°° hod.
sloužit sv. liturgii v kapli sv. novomučedníka biskupa Gorazda při katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje tamtéž
v 11°° hod.
udělit svatou tajinu manželství Emanuele a Ulrichovi z chrámu sv. archanděla Michaela též v katedrálním chrámu
v 15°° hod.
udělit sv. tajinu křtu bratru Vladimírovi ve věznici v Bělušicích

Číst dál...

Životopis

ŽivotopisJeho Blaženost doc. ThDr. Kryštof, Ph.D., arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska.

Metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof, občanským jménem doc. ThDr. Radim Pulec, Ph.D., se narodil v r. 1953 v Praze. V r. 1974 byl vysvěcen na diákona, později na kněze. Teologii vystudoval na Husitské teologické fakultě UK (1974), dále absolvoval Pravoslavnou bohosloveckou fakultu v Prešově (1979) a také Moskevskou duchovní akademii (1984). Jako první Čechoslovák byl promován doktorem Athénské univerzity Ph.D. (1987).

Číst dál...

Pravé slovo – úvodník pro Ikonu

Pravé slovo – úvodník pro IkonuPrvní neděli po svaté Trojici si připomínáme ve všech našich místních pravoslavných církvích národní světce. Jsou mezi nimi mučedníci i mučednice, vyznavači i vyznavačky, ctihodní otcové i ctihodné matky, kteří svou modlitbou a osobním příkladem posilovali ve víře a povznášeli k Bohu. Světci slovanských národů mají několik společných rysů. Předně je to jejich trpělivost, se kterou snášeli všechna protivenství, nemoci a osobní ztráty. Nebouřili se, nevyčítali, neosnovali pomstu, ale trpělivě nesli svůj Bohem daný životní úděl.

Číst dál...