st11202019

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Stáhnout

Stáhnout

Vycházení Ducha Svatého v pravoslavné pneumatologii a kapitolky sv. Marka Efezského proti filioque

Vycházení Ducha Svatého v pravoslavné pneumatologii a kapitolky sv. Marka Efezského proti filioqueÚvod

Naším úkolem je načrtnout, jaký význam má pneumatologie v pravoslaví a z toho plynoucí nutné závěry týkající se východisek ekumenických snah, které musejí být, podle našeho mínění, ve svém základu podloženy dogmaticky. Hlavní problém, na který se soustředíme, je vycházení Ducha Svatého. Nejprve se pokusíme pozitivně formulovat pravoslavné učení. A v druhé části, protože např. nový Katechismus katolické církve stále drží argumentaci lyonského a florentsko-ferrarského koncilu o oprávněnosti filioque, která je, zdá se, všeobecně přijímána, si uvedeme základní argumenty obhájce pravoslavného učení na florentsko-ferrarském koncilu, sv. Marka Efezského, z jeho spisu Sylogistické kapitolky proti filioque.

Číst dál...

Stručně k přídavku "Filioque"

Stručně k přídavku Latinské slovo Filioque znamená i (ze) Syna. Několik staletí před Velkým schismatem (1054) vložily některé části západní církve toto slovo do latinského překladu Nikájského vyznání víry, do oddílu, zabývajícího se svatým Duchem, učíce tak, že svatý Duch vychází z Otce i ze Syna.

Římský papež nejprve odmítl oficiálně uznat přídavek Filioque, ačkoli byl tolerován v některých oblastech, nacházejících se formálně pod jeho jurisdikcí. Papež Lev III. (795-816) nechal vyrýt původní znění Vyznání víry na stříbrné desky a uložil je u hrobu sv. Petra ve svatopetrské basilice. Papež formálně schválil prokletí Filioque sněmem z roku 879, což urovnalo fotiovské schisma. Ale pod tlakem středověkých germánských panovníků a hierarchie Řím nakonec roku 1014 dodatek přijal.

Číst dál...