st11202019

Last update12:51:23 AM

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Jste zde: Domů Svět

Svět

Autokefální církve a jejich jurisdikce

Autokefální církve a jejich jurisdikceDnes existuje 14 místních pravoslavných církví obecně uznávaných za autokefální, což znamená samosprávných.
Autokefální církev disponuje právem řešit všechny své interní záležitosti ve své kompetenci. Je oprávněna volit si své představitele včetně patriarchy, arcibiskupa či metropolity, který je hlavou církve. Ačkoli všechny autokefální církve fungují nezávisle, zůstávají vzájemně v plném svátostném a kanonickém spojení. Mezi autokefální církve patří čtyři starověké východní patriarcháty (konstantinopolský, alexandrijský, antiochijský a jeruzalémský) a dále deset dalších místních církví, jež povstaly za staletí.
Autokefalitu Pravoslavné církve v Americe uznávají církve v Rusku, Bulharsku, Gruzii, Polsku a českých zemích a na Slovensku.
Devět z těchto autokefálních pravoslavných církví jsou patriarcháty, zbývající jsou vedeny arcibiskupy či metropolity.
Autonomní pravoslavné církve fungují v denním životě nezávisle, ale jsou jistým způsobem závislé na jiné pravoslavné církvi. V praxi to obvykle znamená, že hlava autonomní církve musí být ve svém úřadě potvrzena hlavou nebo synodem jiné autokefální církve.

Číst dál...

Gruzínský patriarcha Eliáš II. oslavil 80. narozeniny

Pravoslaná církev Eliáš IIJeho Svatost gruzínský patriarcha Eliáš II. se 4. ledna 2013 dožil 80. let a zároveň poděkoval za 35. výročí své intronizace. Gruzínská pravoslavná církev spolu s představiteli gruzínského státu uspořádala oslavy obou těchto výročí ve dnech 10. - 14. 1. 2013.Osobní pozvání na tyto oslavy dostal také náš metropolita Kryštof a zúčastnil se jich spolu s prot. prof. ThDr. Milanem Gerkou, CSc. a tajemníkem pro vnější vztahy a ekumenu bratrem Mgr. Ondřejem Chrástem. Delegaci naší církve na Tbiliském letišti přivítal 11. ledna zástupce patriarchy arcibiskup Petr. 

Doprovázel naše představitele po celou dobu jejich pobytu.Metropolita Kryštof přednesl v rámci mezinárodní konference přednášku na téma „Staroslověnský jazyk a jeho vztah ke gruzínskému písemnictví“. Dále se zúčastnil slavnostního setkání s gruzínským premiérem panem Bidzinou Ivanišvilim.

Spolu s patriarchou Eliášem II. a dalšími vzácnými hosty z historických pravoslavných církví: Alexandrijské, Antiochijské, Jeruzalémské, Bulharské, Rumunské, Ruské, dále místních autokefálních Kyperské, Řecké, Albánské, Polské. Vyvrcholením oslav obou výročí gruzínského patriarchy byla patriarši Božská liturgie konaná v neděli 13. ledna v nové katedrále Svaté Trojice.

Číst dál...

Patriarší a synodní encyklika

Patriarší a synodní encyklikaPatriarší a synodní encyklika ke svátku neděle pravoslaví – oslava pravoslaví, 19. 2. 2010

Přeložili: Ondřej Chrást a Aleš Mrázek

Naše nejsvětější pravoslavná církev si dnes připomíná svůj vlastní svátek a historický a mučednický ekumenický patriarchát – mateřská církev konstantinopolská posílá požehnání a lásku všem svým věřícím a duchovním dětem na celém světě a zve je ke společné modlitbě.
Požehnání vám ve jménu našeho Pána!
Všichni, kdo po věky viditelně či neviditelně usilovali o oslabení církve, všichni, kdo se snažili rozvrátit církev heretickým učením, všichni, kdo chtěli církev umlčet tím, že ji zbaví jejího hlasu svědectví; ti všichni byli neúspěšní. Skutky mučedníků, slzy asketů a modlitby svatých ochránily církevní spiritualitu, zatímco Utěšitel a Duch pravdy ji vedl do plnosti pravdy.

Číst dál...

V Rusku přibývá pravoslavných věřících

Pravoslavná církevMoskva - Bez ohledu na nedávnou ateistickou minulost sovětského státu se již dvacet let hlásí stále více a více obyvatel Ruska k pravoslavné církvi. V Rusku ubývá ateistů a stále víc lidí se hlásí k pravoslavné církvi. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění Sociologického ústavu Ruské akademie věd, který zveřejnil list Rossijskaja gazeta. Pravoslavní věřící dnes v Rusku podle průzkumu tvoří téměř čtyři pětiny obyvatelstva.Za ateisty se označuje jen sedm procent lidí, přičemž při posledním podobném průzkumu před zhruba třemi lety jich bylo dvanáct procent. Podíl pravoslavných Rusů byl v roce 2009 kolem 73 procent, nyní je to 79 procent.